Le terme di Pompei

Hotels Le terme di Pompei
-


80045 - Pompeji (NA)

AUSKUNFT
ErffnungJuni - Oktober
Strassen:Ausgang Pompei der Autobahn A30 Naples-Caserta
Flughafen:Napoli/Capodichino
Campingplatze:"Pompei", Via Plinio nr. 21, Pompei (NA); Tel.: 081/862282
HeilwsserBicarbonate
Thermalkuren:Artrosi - Reumatismi - Traumatismi