Le terme di Pompei

Hotels Le terme di Pompei
-


80045 - Pompei (NA)

INFORMATION
June - October
State road:Freeway A30 Naples-Caserta exit Pompei
Airport:Napoli/Capodichino
Camping:"Pompei", Via Plinio nr. 21, Pompei (NA); Tel.: 081/8622882
Water:Bicarbonate
Treatment:Artrosi - Reumatismi - Traumatismi