Terme di Pré-Saint-Didier

Hotels Terme di Pré-Saint-Didier
-


Allée des Thermes Pré-Saint-Didier
11010 - Pré-Saint-Didier (AO)
Tel.: (+39) 0165 867272
Fax: (+39) 0165 867726

INFORMAZIONI UTILI
Periodo di apertura:Sempre aperto
Strade:Autostrada A5; uscita Morgex
Ferrovia:Linea Aosta - Pré-Saint-Didier
Stazione FS:Pré-Saint-Didier
Acque:Arsenicali - Carboniche - Ferruginose - Radioattive
Patologie:Artrosi - Reumatismi - Traumatismi