Via dei Pastini, 125
00186 - Roma (RM)
Tel.: (+39) 06 6789940
www.dapietroalpantheon.it


Posizione: centro storico, Pantheon